מסה מס' ‭.4‬ תאור סכמטי של נמל קדום בקשת נסיגה של החוף