•^רט ־ט : מ. קרמון מסה מס' ‭.3‬ חלים נפרצת נחלים בכורבר מקרא: א. חוף תל גד7ר, ב. נחל אלכסנדר 1 ג. נחל חדרה ; ד. נחל פולג. ‭.1‬ רכס כורכר ‭.2 .‬ חולות ו ‭.J‬ נבעות חול אדום ,• ‭.4‬ ביצות ‭.is 1‬ תל ‭.6 >‬ אפיק קדום של נחל ומשוער‭.7 :(‬ אסיק נוכחי של נחל: ‭.8‬ כביש והיום) ו ‭.9‬ מסילת ברזל.