מסה מס' ‭.2‬ השרון, יישובים בתקוסה הצלבנית (הנוף המשוער של אותה תקוסה) שרטוט: נ. צ. באר