התנאים הפיסיוגרפיים של השרון והשפעתם על התפתחותו היישובית

( 1 ) הקדמה בתולדות התפתחותו של היישוב היהודי החדש בארץ ישראל — בעיקר בתקוסת המנדט הבריטי — נתייחד מקום ראשון במעלה לשרון' שבתחומיו התרכזו כ 40 % של האוכלוסייה הכפרית היהודית והוא היווה את השטח הרצוף הגדול ביותר של היישוב החקלאי היהודי בכל הארץ . השרון שימש " הינטרלנד" להתפתחותה של תל אביב , ושני אלה היו הגרעין האסטרטגי שמתוכו קמה מדינת ישראל , גם עכשיו נחשב השרון לאזור של ההתיישבות הצפופה ביותר , והנקודות החקלאיות בו הן מן המבוססות במדינה . לעומת זה היה השרת לפני מלחמת העולם הראשונה אחד השטחים הריקים והשו ממים ביותר בארץ ישראל , שאף עוברי אורח פסחו עליו' בהעדיפם את הדרכים שבפנים הארץ או את נתיב הים מעכו ליפו . אפשר להסביר מצבים ישוביים אלה — על אף הסתירה שביניהם — על ידי התנאים הטבעיים של האזור , וסתירה מדומה זאת מראה , שאין קשר אוטומאטי בין התנאים הטבעיים ותנאי היישוב , אלא שכל סוג של מתיישבים מסתייע בתנאי הסביבה , בהתאם לרמתו הטכנית והתרבותית . תמורות כאלו בדרכי ההשתלטות של היישוב ניכרו בהיסטוריה היישובית הארוכה של השרון בתקופות שונות . אפיו הגיאוגרפי של השרון , שהוא שונה מזה של ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל