השרון ומישור החוף

השרון ומישור החוף בתקופת המנדט הפך השרון מאזור מיושב בדלילות לאזור המפותח ביותר בארץ . מבחינה חקלאית הוא היה לאחד האזורים הפוריים והמעובדים באינטנסיביות הרבה ביותר . בבל זאת לא נערך עד סוף שנות החמישים כל מחקר אזורי על השרון , ועבודת המחקר של קרמון היתה הראשונה שניסתה להתחקות אחר נתוני היסוד של השרון מכל ההיבטים האפשריים ( מחקר זה לא פורסם במלואו , למעט מאמרים בכתבי עת . ( המחקר עומד בין השאר על הקשר בין התנאים הטבעיים לבין הישובים והדרכים לאורך ההיסטוריה . כן דן המחקר בחלוקת השרון לאזורים ומציין שמו של כל אחד מהם . באותה תקופה לא נערך עדיין סקר פריהיסטורי או ארכיאולוגי בשרון , אך טבלת הישובים לפי תקופות היסטוריות ואזורים גיאוגרפיים הוכחה כנכונה בתפיסתה . הסקרים שנערכו בשנות השישים הוסיפו רק ישובים מועטים , שאינם משנים את עקרון חלוקת הישובים לפי אזורים גיאוגרפיים ואת היחס המספרי ביניהם . השלב האחרון של עיור השרון , שבמהלכו הפכו מושבות חקלאיות רבות לערים , נפקד במאמר , שכן הוא התרחש בשלב מאוחר . המאמר על הדרכים ההיסטוריות בשרון , פורסם באנגלית ומופיע כאן לראשונה בתרגומו העברי . היה זה ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל