תרשים 0כמטי של ערוץ הירדן (כארבעה ק"מ דרומית לגשר בנות יעקוב) ‭.1‬ המדרגה העליונה (גובה כ־175 מ' מעל פני הים) ‭.2‬ המדרגה השניה (גובה כ־150 מ' מעל פני הים) ‭.3‬ פיתולים קדומים של הירדן