עמק חולה קווי הנוף ‭.1‬ קווי גובה ברווח אנכי של 50 ‭.'מ‬ ‭.2‬ קווי גובה בעמק חולה רווח אנכי 6 ‭.'מ‬ ‭.3‬ תילים בולטים ‭.4‬ מתלול מדרגה ‭.5‬ מניפת סחף. שמות החללים: 1 תל נעמה 11 תל רון 111 תל אל אהדר IV פילון V תל נס שורטט ע"י מ. קרמוךזיידביץ ציור 1