עמק חולה שלבי ההתפתחות של הנוף ‭.1‬ שולי בקעת ה ירדן ‭.2‬ חסימות ומדרגות בתוך בקעת הירדן ‭.3‬ מדרגות של נהר ‭.»‬ אפיקים נתושיס של נהי ‭.6‬ כביש ‭.6‬ גגול משוער של 'האגם המקורי" ‭.7‬ גבול משוער של האגס בשלב שני ‭.8‬ גבול צפוני משוער של האגם בשלב שלישי ‭.9‬ גבול משוער של האגם בימי יוסף בן מתתיהו ‭.10‬ גבול משוער של הביצה בימי יוסף בן מתתיהו שורטט עיי מ. קרמון־זיידביץ ציור 2