התהוות הנוף של עמק החולה

א . האגם והבקעה . 1 התהוות העמק עמק חולה הוא יחידה גיאוגרפית בפני עצמה שהיא סגורה מארבע רוחותיה ונבדלת בסימנים מובהקים משאר כל גלילותיה של ארץ ישראל . גבולותיו של העמק במערב ובמזרח מוגדרים כמעט בקו ישר על ידי שולי השקע הגדול , אלא שבינו ובין שאר חלקי השקע חוצצים שני בריחי רוחב , המבדילים את עמק חילה מבקעת עיון בצפון ומים כנרת בדרום . מכוחה של נסיבה זו נעשה העמק אגן סגור שאורכו כ 25 ק '' מ , ורוחבו 8—6 ק '' מ , ושטחו כ 177 קמ"ר . סימנו העיקרי המבדיל אותו משאר חלקי הארץ הוא שפע מימיו הזורמים , שכמותם מגיעה ל 750 מליון ממ '' ע בשנה . הבדיקות הגיאולוגיות המועטות שנעשו מסביב לעמק , העלו שבסוף השלישון נתהווה כאן אגם פנימי , שנעשה בםלייסטוקין התחתון לחלק משקע הירדן , אבל לימים נפרד ממנו מחמת סתימה של לבה . הבדיקות האחרונות של פיקרד , המבוססות על הקידוחים שנעשו בשטח הביצות , קבעו ביתר דיוק את זמן הסתימה : בתקופה שבין הפלייסטוקין התחתון והתיכון , היינו לפני 400 , 000 שנה בקירוב . מחקר זה בא לבחון את השינויים שחלו בנופו של עמק חולה מאותה תקופה ועד לימינו , ולצורך זה המחבר מסתייע לא בהוכחות ג...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל