דרכי התחבורה בהרי צפת בהתפתחותן ההיסטורית

. 1 ה א יזו ר א . איזור הרי צפת הוא מבחינת תנאי התחבורר . אחד האזורים הבלתי מפותחים ביותר בארץ ישראל . במשך מאות בשנים היתה צפת העיר הראשית של הרי הגליל העליון , ואף על פי כן לא הותקנה כאן רשת דרכים עד לימי המאנדאט הבריטי . מועטות הן הידיעות שברשותנו על הדרכים באיזור זה של הגליל גם בדורות הקודמים' ואפשר נעוצה גם הסיבה לדלות העדויות על העיר הקדומה , ששכנה במקומה של צפת , בנחשלות דרכי התחבורה . בספרות העתיקה אין תיאורי מסעות או רשימות יישובים , שמתוכם אפשר ללמוד על מציאותה של דרך ; ואף חוקרי הכבישים הרומיים לא גילו שרידי כביש באיזור הררי זה . לעומת זאת ידוע , שבימי הצלבנים היתה צפת אחד המבצרים החזקים ביותר בארץ ישראל . אמנם עד היום לא נחקרה השאלה , אם עובדה זו היתה קשורה בשינויים בדרכי התחבורה . לפי מפת n P . E . F . היו בכל האיזור שבילים בלבד . כל הסימנים מעידים , שהאיזור היה מיושב בצפיפות יחסית בכל תקופות ההיסטוריה . עד כה לא נערך סקר ארכיאולוגי של חורבות האיזור י , שמספרן עולה על . 35 מספר היישובים מן התקופה הרומית" ששמותיהם ידועים לנו , הוא , * 12 וב 8 מהם נשתמרו שרידים של בתי כנס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל