מפה מס' ‭:1‬ טופוגראפית וחבלים גיאוגרפיים מקרא: ‭.1‬ כביש. ‭.2‬ נחל. ‭.3‬ יישוב כםרי. ‭.4‬ מחנה פליטים. ‭.5‬ גובה מעל ל־1000 ‭.'מ‬ ‭.6‬ גובר. 900 עד 1000 ‭.7 .'מ‬ גובה 800 עד 900 ‭.8 .'מ‬ קו מתלולים, התוחם את במת ההר. ‭.9‬ קו גבול של חבל גיאוגרפי. ‭.10‬ קו גבול של חב‭1 *»‬שני. ‭2 1‬ החבלים הגיאוגרפיים: א. חבל בית צור. ב. חבל יוטה. נ־ מדרגת יאטה! ב־ מדרגת א־סמוע. ג. חבל מעון.