תמונה דו תרונת הרכבת בירושלים, תמונה משנת ‭681. >‬ לערך. המבט ממערב למזרח, בכיוון העיר העתיקה. מימין נראה מגדל דוד. בצדו — מימין — נראה המגדל של המנזר הרוסי שעל הר הזיתים, משמאל — טרונת־הרוח של משה מונטיפיורי , הבניין עומד מבודד. בתוך נוף כפרי למחצה. בימי המנדט הורחב המבנה ושונה