תמונה 31 בנייה ערבית מפוארת של שנות השמונים. בנייני־מגורים אלה הוקמו על גב פרשת־המיס מנקודה המשקיפה על חומות העיר העתיקה. בתחילת המאה העשרים נמכרו המבנים ליהודים והיו למוזיאון ולבית־ספר לאמנות בצלאל