תמונה ‭:13‬ הכנסיה הצרפתית־קתולית סאן סטפאף, על גב־הרכס שבין הרחובות צלח־א־דין ושכם. נבנה בסגנון מעורב של גותיקה ורנסאנס