‭n31nn‬ נ‭;1‬ המנזר והאכסניה נוטר דאם דא פראנס/ המרשים בין מכלול המבנים הצרפתיים שהוקמו בשנות השמונים של המאה הי"ט סביב הפינה הצפונית־המערבית של רוומת העיר העתיקה. הוא הוקס על גב רכס הנביאים ‭, 1‬ בראש המורד התלול היורד לשער שכם. ראש פסל המדונה נמצא בגובה כיפת הכנסיה שבמגרש הרוסים. סגנונו הושפע מיסודות הרנסאנס. משמאלו נראה בית־ספר פראנציסקאני. הבניין העומד למרגלותיו מימין שימש זמן־מה באכסניית הקונסול הרוסי