תמונה ‭:11‬ המנזר ובית־הרוולים סאן וינסאן דא פול ‭. 1‬ שברחוב ממילא. היה זה המבנה הצרפתי הראשון שהוקם סביב הפינה הצפונית־המערבית של החומה ‭.(18861‬ הוא נבנה בסגנון המושפע בעיקר על־יז־י הרנסאנס