תמונה ‭:10‬ הבניין הראשי במכלול של טליתא קומי‭.-‬ ששימש תחילה כבית־יתומות פרוטסטאנטי. מבנה זה היה הבניין הראשון שתוכנן על־ידי קונראד שיק. הוא הוקס סמוך לפרשת־המים במשולש שבין הרחובות אגריפס, המלך ג ורגי ובצלאל של היום