תמונה ‭:9‬ בית היתומים הסורי 1 (בניין שנלר< בשנות התשעים של המאה הי"ט. מכלול הבתים עומד על גב פרשת־המיס, בשטח חקלאי, סגנון הבנייה — ובעיקר המגדלים — מושפע מן הבארוק הכפרי של דרוס־גרמניה. הארובה הנראית בתמונה שימשה את בית־החרושת ללבנים. שהיה חלק מן המוסד