תמונה ‭:6‬ המדרון היורד מן הרובע היהודי אל עבר המגרש הריק שליד שער האשפות. גם כאן עולה מעמדם השליט בנוף של בתי־הכנסת, בעיקר של בית־הכנסת תפארת ישראל . בשורת הבתים הקדמית נראה בית־הכנסת של ישיבת פורח יוסף‭,-‬ שבנייתו הושלמה רק בתקופת המנדט וובולט ההבדל בסגנון בנייתו!