תמונה ‭:5‬ הפינה הדרומית־המזרחית של הרובע היהודי, בראשית המאה העשרים. התאמתה של הבנייה לשיפועים התלולים של המדרון הביאה להקמת המבנים בצפיפות החומות הסוגרות על הבתים אל הרחוב יוצרות חצרות פנימיות