תמונה ‭:4‬ ההוספיץ האוסטרי בפינת ה-ויא דולורוזה/ היום בית־חוליס ממשלתי