תמונה ‭-.3‬ הכנסיה האנגליקאנית סנט ג ורג — בסגנון גותי־נורמאני ובית־הספר שעל־ידה. הבניין. העומד בקצה הצפוני של רחוב צלרו־א־דין. הוקם בתוך כרם זיתים