תמונה נ: ררווב יפו בקרבת שער יפו. תצלום מראשית המאה העשרים (כעדות מגדל השעון שליד השער‭,(‬ אן מראה הרחוב דומה לזה של סוף המאה חייט: בנייה עירונית צפופה עם חנויות ובתי־מלון.