תמונה n כנסיית הגואל 1 הגרמנית־פרוטסטאנטית. שהוקמה על חורבות ה מוריסטאף (לפני היותו לשוק ררונ-יד"ם‭.(‬ וכל התמונות במאמר מהארכיון הר\סטורי של עיריית יר>שליםן הגידול נרע מהתרחבות היישוב היהודי מ־‭2,000‬ נפש בראשית המאה ל־‭5,000‬ נפש בקירוב ב־‭2 .1840‬ מצב המבנים בעיר היה בשפל המדרגה. בנייני־מגורים רבים היו קרובים להתמוטטות ובין ‭Y. Ben-Arieh, 'The Growth of Jerusalem in the Nineteenth Century', Annalsof the Association of 2‬ ‭American Geographers, LXV (1975), p. 262‬