מפה מס' ‭.3‬ יחידות גיאוגראפיות בהרי ירושלים בתקופת המקרא ‭.1‬ פרשת־המים הארצית. ‭.2‬ שריד של במת־ההר (מסומן רק בתחום נחל שורק‭.3 .(‬ איזור המושפע על־ידי הביתור העמוק של נחל שורק. ‭.4‬ שטחים מישוריים במדרגה העליונה של מדבר יהודה. ‭.5‬ גבול של יחידה גיאוגראפית. א. הרמות של בית־לחם. ב. הנוף המבותר של נחל שורק. ג. במת־ההר של גבעון. ד. המדרגה העליונה של מדבר יהודה. ה. אגן נחל קדרון בבמת־ההר.