מפה מס' 1 מערכת־הניקוז של מרכז הרי ירושלים ‭.1‬ פרשת־המים הארצית. ‭.2‬ פרשת־מים בין־נהרית. ‭.3‬ מתלול של מדרגת־הר, ‭.4‬ גבול מערבי של סלעי הקרטון הסנוני. ‭.5‬ נחל. ‭.6‬ כביש. ‭.7‬ שטח בנוי עירוני.