דרכים ביהודה מפה מס' ‭:2‬ היחס בין טופוגרפיה ודרכים בהרי ירושלים מקרא: ‭.1‬ נחל ו ‭.2‬ כביש ו ‭.3‬ דרך סלולה! ‭.4‬ דרך עתיקה ו ‭.5‬ מדרון של רכס t ‭.6‬ גב של רכס ‭.7 »‬ רכס שורק ‭.8 1‬ מתלול מערבי! ‭.9‬ השפלה הגבוהה ‭.10 »‬ בקעה ועמק רחב.