מאמרים נבחרים בגיאוגרפיה של ארץ־ישראל

אריאל כתב עת ליריעת ארץ ישראל 40-41 , תמוז תעזבי" ה יולי 1985 אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה שביעית / חוברת 40-41 יולי / 1985 תמוז תשמ"ה ערכו : גדעון ביגר ואלי שילר  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל