ממול; כוורת דבורים בכפר מיסר; מימין: גלילי כוורות מתוצרת מקומית עשויים טיט ותבן