הכפר הבדווי אום אל ע'נם, מקום מגוריו של סלים אבו לוטפי