למעלה; שמלות בדורות רקומות, מעשה ידיה של פדיה מהכפר ערב א־שיבלי