בשוק של נצרת; מימין; מתקן הפרימוס; משמאל; סנלר במלאכתו