כתב יד משנת 1830 הכולל לחשים נגד מחלות (היה תלוי בארמון הסולטאן באיסטנבול)