למעלה וממול; המרפא מבועינה, מוחמר יחיא. בשעת הריפוי, מסתייע יחיא בספר הקוראן, בצלוחית שמן ובכפות ידיו, אותן הוא מניח על ראש החולה כרי "לשאוב" את המחלה.