לחשים נגד עין הרע, מתוך ספר הקוראן (למעלה: איור של עלי וחרבו בידו)