‭.24-22‬ אומן הנחושת מעילבון (צילמו; ב. לניר ‭;23 ,22 -‬ צ. אליאש ‭(24 -‬