ממול: פאהר בחדר האורחים של הארמון מימין; האשה, סבאח, ליד האח בארמון