מתרפאות מכל חלקי האח (ובהן גם מלבנון) ממתינות לתוק. למעלה משמאל: חלוקת תרופות הנרקחות ברובן מצמחים ותבלינים. למטה: חג'אבים (קמיעות) נפרשים לייבוש על גג ביתו של נבהאן