למעלה: העוד, אחד מכלי הנגינה הפופולריים בקרב המוסלמים, ציור מתוך כתב יד עתיק ללימוד מוסיקה. משמאל: