הרבאבאה, כלי הנגינה הבדווי המסורתי (ציור מהמאה הקודמת)