חמצה בעזרת החאר'ה, מחבצת החרס מראשיה אל פוחאר, משמאל: בדיקת מצב הסאמנה (החמאה) בכד דרך נקב מיוחד,