‭.15‬ בונה כלי הנגינה (עוד) מרמה (צילם: ב. לניר) ‭.16‬ קמיעות (דוג'בים) נתלות לייבוש במג'רל כרום (צילם: ג. שלח) ‭.17‬ חלוקת תרופות ורקיחות מסורתיות במג'דל כרום (צילם; ג. שלח)