‭.4‬ אשה בעג'ר עם מחבצת חרס לעשיית סאמנה (שמנת) וחמאה (צילם; א. שילח ‭,5‬ הכפר הצירקסי ריחניה בגליל העליון (צילם; ג, שלח) ‭.6‬ תופרת הפוסתאן (הבגד העלווי) מעג'ר (צילם: א. שילח ‭.7‬ רוקמת התחרה הצ'רקסית מריחניה (צילם: ג. שלח)