פלאח חורש במחרשת עץ; ציור מהמאה הקודמת למטה: מחרשת עץ עם יתד מתכת (לפי אביצור)