ייצור סכינים עמ ירית של קרן. למטה משמאל: קרניים פרוסות לפני עיבודן