טועמה באקר מכפר טובה, בעת גיבוס היד בשיטות מסורתיות