אומנים, מרפאים ועושי נפלאות בגליל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 97 שנה חמש עשרה נובמבר / 1993 כסלו תשנ"ד ערך : אלי שילר רישומים : ענת יוגב 1993 © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד , , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור . מיכאל בן דרור אומנים , מרפאים ועושי נפלאות בגליל הוצאת אריאל , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל