רמת הגולן ב־‭,1945‬ בתקופת המנדט הצרפתי (לפי צ,מעוז)