רמה הגולן בראשית התקופה העותימאנית ‭1596 —‬ (לפי צ. מעוז)