מסורת מקומית המצביעה על מקום "מעמד ברית בין הבתרים" בחרמון